20 اثر ارزشمند خوشنویسی و نگارگری با امضای ابراهیم میرزا صفوی – اسماعیل جلایر – آقا بزرگ شیرازی – تاج الشعرا – سلطان علی – سلطان محمد نور – سید احمد مشهدی – شاه محمود – عبدالرحیم انیسی – در فهرست آثار منقول ثبت ملی شد ( آذر سال 1396)

>

20 اثر فاخر خوشنویسی محفوظ در موزه خط و کتابت میرعماد واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد در فهرست آثار منقول ثبت ملی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد؛ به همت موزه میرعماد و در راستای ارزش گذاری به داشته های فرهنگی و هنری ایران، پس از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد در مرداد ماه 1396، بیست اثر فاخر دیگر از نمونه قطعات منتخب موزه خط و کتابت میرعماد مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد به دفتر حفظ آثار ملی ایران معرفی شد و در فهرست ثبت آثار ملی ایران قرار گرفت.

قطعات مذکور از ارزنده ترین نمونه آثار خوشنویسی قدیم ایران با امضای اسماعیل جلایر، تاج الشعرا، آقا بزرگ شیرازی، سلطان علی مشهدی، سلطان محمد نور، ابراهیم میرزا صفوی، احمد الحسنی مشهدی، شاه محمود نیشابوری، عبدالرحیم انیسی، محمد هاشم اصفهانی، میرعلی کاتب تبریزی، میرعلی هروی و یاقوت مستعصمی است که به دوره های خوشنویسی مکاتب عباسی، ایلخانی، تیموری، صفوی و زند و قاجار میرسد.
از قدیمی ترین آثار منتخب در این گروه می توان به قطعه خط نستعلیق با امضای عبدالرحیم انیسی (پایه گذار شیوه غربی در نستعلیق نویسی) با تاریخ ابتدای قرن 9 ه.ق و همچنین قطعه خطی از میرعلی تبریزی (مبدع خط نستعلیق در مکتب ایخانی) اشاره کرد.

همچنین یکی از باشکوه ترین آثار بلحاظ تاریخی و کمک به شناسایی شخصیتهای علمی و فرهنگی عصر قاجار، نمونه قلمدان لاکی است که با تصویر و نام 24 تن از علمای دارالعلم شیراز در دوره قاجار به قلم آقا بزرگ شیرازی شبیه سازی شده است. خاطر نشان می گردد پیش از این در مرداد ماه 1396 نمونه قطعات مربوط به میرعماد، احمد نیریزی و درویش عبدالمجید طالقانی از موزه خط و کتابت میرعماد موفق به ثبت در فهرست آثار منقول شدند و در حال حاضر پرونده های مشابه از دیگر نمونه قطعات خطی استادان خوشنویسی قدیم ایران نیز بدین منظور آماده بوده و در نوبت ثبت قرار دارد .