طرح جامع پژوهشی آثار موزه خط و کتابت میرعماد آغاز شد

>

در راستای ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد الحسنی در تاریخ 10 مرداد ماه سالجاری در فهرست میراث ناملموس،  طرح جامع پژوهشی آثار موزه خط و کتابت میرعماد آغاز شد.

در راستای ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد الحسنی در تاریخ 10 مرداد ماه سالجاری در فهرست میراث ناملموس،  طرح جامع پژوهشی آثار موزه خط و کتابت میرعماد آغاز  شد.

به گزارش روابط عمومی سعدآباد،  طی امضای تفاهم نامه پژوهشی  با استاد امیر احمد فلسفی عضو شورای ارزشیابی  استادی انجمن خوشنویسان ایران، در طرحی پژوهشی و جامع  روند شکل گیری مکتب نستعلیق میرعماد الحسنی (قرن 11 ه.ق)،  با هدف بهره برداری پژوهشگران هنر خوشنویسی ایران و موضوع ثبت جهانی میرعماد بررسی میشود.

در این فرصت مطالعاتی آثار خط نستعلیق از آغاز پیدایش تا ظهور میرعماد بمنظور شناخت زمینه و بستر خوشنویسی میرعماد بررسی میشود تا آثار استادان هم دوره میرعماد شناسایی شده و عوامل موثر بر تاثیر گذاری و تحول خوشنویسی مشخص گردد.

همچنین در مسیر آشنایی بیشتر با آثار میرعماد و کشف دلایل برتری آثار میرعماد نسبت به سایر اساتید، آثار شاگردان میرعماد شناسایی و تاثیر گذاری مکتب میرعماد و چگونگی انتقال  آن به دوره های بعدی مورد ارزیابی قرار  خواهد گرفت.

از دیگر برنامه های پژوهشی  این طرح بررسی آثار پیروان میرعماد تاکنون به منظور شناخت آنان و سیر تحول و تغییر مکتب میرعماد، بررسی و مقایسه تطبیقی نظیره نویسی از آثار میرعماد و جمع آوری و طبقه بندی و سبک شناسی آثار اصیل میرعماد میباشد.

خاطر نشان میگردد تهیه مکتوبات پژوهشی از اقدامات بعدی اجرای این تفاهم نامه است که در آینده نزدیک در دسترس علاقمندان و هنرمندان هنر خوشنویسی قرار خواهد گرفت   که در قالب نشست های تخصصی،  جلسات سخنرانی،  نمایشگاههای هنری و کارگاههای آموزشی اجرا خواهد شد.