شورای راهبردی و سیاست گذاری - میرعماد

رئیس شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران، رئیس شورای راهبردی و سیاست گذاری آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد می باشند.

دکتر محمد حسن طالبیان

عضو هيئت علمي آموزشي مركز آموزش عالي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران (از 1378 تاكنون)

مدير علمي و اجرايي پروژه چند رشته‌اي ميراث جهاني چغازنبيل (مشترك بين ايران و يونسكو) (از 1378 تاكنون)

مدير علمي و اجرايي پروژه ميراث جهاني تخت‌جمشيد و پاسارگاد (از 1380 تاکنون)

عضو شوراي راهبردي سه پايگاه بافت تاريخي ميراث فرهنگي و گردشگري شيراز – بم و محور ساساني فارس (از 1384 تاكنون)

عضو هيئت اجرائي انجمن موزه هاي ايران (از 1385 تاكنون)

عضو شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي (از 1375 تاکنون)

مسئول و مشاور عالي علمي – پژوهشي پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه (از 1389 تاکنون)

عضو شوراي سياست گذاري ثبت ميراث فرهنگي (از 1388 تاکنون)

دبير کميته فني پايگاههاي ميراث جهاني (از 1389 تاکنون)

عضو شوراي راهبردي ميراث فرهنگي (از 1389 تاکنون)

مدير دفتر تدوين پرونده های نامزدی ثبت جهانی ملموس کشور (از 1386 تاکنون)

معاون ميراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری (از بهمن 1392تا کنون)

عضو کمیسیون امور زیربنایی دولت (از بهمن 1392تا کنون)

عضو شورایعالی شهر سازی و معماری ایران (از بهمن 1392تا کنون)

عضو کمیسیون ماده(5) شهرداری تهران (از بهمن 1392تا کنون)

عضو شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی (از بهمن 1392تا کنون)

عضو شورای راهبردی سازمان بهسازی و نوسازی وزارت راه و شهرسازی (از بهمن 1392تا کنون)

می باشند.

دبیر شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای دکتر کیا پارسا، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد، دبیر شورای راهبردی و سیاست گذاری آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب نستعلیق میرعماد می باشند.

دکتر کیا پارسا، دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع  و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بوده و در سوابق ایشان میتوان از معاون بازرگانی  و طرح و برنامه هلدینگ انفور ماتیک راهبر(سرمایه گذاری غدیر)، قائم مقام و معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری هلدینگ بازرگانی شاهد، مدیرکل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، معاون طرح و برنامه طرح اعطا وزارت صنعت معدن تجارت، مشاوره حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری، هلدینگ های سرمایه گذاری صدرا، سبحان و هیات مدیره در شرکتهای وانجمن های علمی  مختلف نام برد.

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای دکتر محمدرضا کارگر مدیرکل امور موزه های ایران

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای دکتر حسن بلخاری قهی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س)

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای استاد سید احمد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم)

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای دکتر فرهاد نظری مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای استاد غلامحسین امیرخانی رییس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای دکتر مهرزاد محصص مستشاری رییس انجمن خوشنویسان قزوین

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

آقای دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو - ایران

عضو شورای راهبردی و سیاست گذاری مراسم

خانم دکتر اشرف سادات موسوی لر رئیس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران