سخنرانان همایش

دکتر کیا پارسا

دارای مدرک دکتری مهندسی صنایع و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بوده و در سوابق ایشان میتوان از معاون بازرگانی و طرح و برنامه هلدینگ انفور ماتیک راهبر(سرمایه گذاری غدیر)، قائم مقام و معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری هلدینگ بازرگانی شاهد، مدیرکل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، معاون طرح و برنامه طرح اعطا وزارت صنعت معدن تجارت، مشاوره حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری، هلدینگ های سرمایه گذاری صدرا، سبحان و هیات مدیره در شرکتهای وانجمن های علمی مختلف نام برد.

محمد حسن طالبیان

– تاریخ تولد: 1 آذر 1340
– محل تولد: تهران
سوابق تحصیلی:
– کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران
– دکتری معماری-مدیریت و حفاظت میراث جهانی از دانشگاه تهران
سوابق آموزشی:
– عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، از سال 1378 تاکنون
– تدریس در دانشگاه تهران
– تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
سوابق اجرایی:
– معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، (1392 تاکنون)
– عضو کمیسیون امور زیربنایی دولت، (1392 تاکنون)
– عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، (1392 تاکنون)
– عضو شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، (1392 تاکنون)
– عضو شورای راهبردی سازمان بهسازی و نوسازی وزارت راه و شهرسازی، (1392 تاکنون)
– عضو کمیسیون ماده(5) شهرداری تهران، (1392 تاکنون)

حسن بلخاری قهی

تحصیلات
• کارشناسی, 1369, الهیات و معارف اسلامی-فقه و حقوق, دانشگاه تهران
• کارشناسی ارشد, 1374, الهیات و معارف اسلامی-گرایش ادیان و عرفان, دانشگاه آزاد اسلامی
• دکتری, 1384, مطالعات اسلامی-فلسفه هنر, همدرد
راهنمایی پایان نامه
• تجلی دین در مجسمه سازی معاصر ایران، محمدرضا اسمعیل یزدی، دانشگاه تهران، 1391/11/30
• تبلور مفهوم وابی سابی در آثار گرافیکی معاصر ژاپن، شهرزاد دلکانی نیا، دانشگاه تهران، 1395/06/31
مشاوره پایان نامه
• پژوهشی پیرامون دلایل و عوامل تغییر پوشش ایرانیان در عصر قاجار، مریم مونسی سرخه، دانشگاه تهران، 1392/08/29
عضویت در مجامع ملی و بین المللی
• موسسه فرهنگی اکو-شورای سیاست گذاری هنر، عضو، ملی، 767/10/12، 770/10/11
• مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد، عضو، بین المللی، 1391/08/09، 1392/03/14
فعالیت‌های اجرایی
• نماینده ویژه فرهنگستان هنر در پیگیری مسائل فرهنگستان هنر در مجلس شورای اسلامی، 1382/11/17، 1389/01/31، ايران، تهران
• عضویت در گروه تخصصی هنرهای سنتی فرهنگستان هنر، 1384/06/01، 1390/01/31، ايران، تهران
• دبیر شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، 1384/10/03، 1389/02/01، ايران، تهران
• عضویت در هیات حمایت از کرسی های نظریه پرداژی و مناظره، 1384/10/14، 1389/03/01، ايران، تهران
• مدیرکل اداره پژوهش های بنیادین فرهنگستان هنر، 1384/12/14، 1386/05/12، ايران، تهران
کتاب‌های تالیفی
• حسن بلخاری قهی. “در دایره معنا (شرح آیات معنوی در ابیات مثنوی).” تهران: حسن افرا، 1380.
• حسن بلخاری قهی. “بطن متن (قرآن، تاویل ،هرمنوتیک).” تهران: حسن افرا، 1382.
• حسن بلخاری قهی. “در انتظار نور.” تهران: حسن افرا، 1382.
• حسن بلخاری قهی. “سرگذشت هنر در تمدن اسلامی , معماری و موسیقی.” : حسن افرا، 1383.
• حسن بلخاری قهی. “مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی ( دفتر دوم، کیمیای خیال).” تهران: سوره مهر، 1384.
• حسن بلخاری قهی. “مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی ( دفتر اول، وحدت وجود و وحدت شهود).” تهران: سوره مهر، 1384.
• حسن بلخاری قهی. “اسرار مکنون یک گل تاملی در مبانی حکمی نیلوفر مقدس در آیین هنر و معماری شرق.” تهران: حسن افرا-فرهنگستان هنر، 1385.

تاب‌های ترجمه شده
• حسن بلخاری قهی. “دیده و ایده : جایگاه مذهب و ارزش ها در فیلم های سینمایی.” تهران: انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، 1384.
فصلی از کتاب
• حسن بلخاری قهی. “اخلاق کاربردی در ایران و اسلام( پیشینه یونانی آرای حکمای مسلمان ایرانی در نسبت میان اخلاق و هنر.” تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی( وزارت علوم تحقیقات فناوری)، 1389.
• حسن بلخاری قهی. “گفتگومندی در ادبیات و هنر.” تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1390.
• حسن بلخاری قهی. “سعدی شناسی.” شیراز: مرکز سعدی شناسی، 1391.
• حسن بلخاری قهی. “تخیل و مرگ در ادبیات و هنر.” تهران: انتشارات سخن، 1391.
• حسن بلخاری قهی. “زندگینامه و آثار هنری استاد غلامحسین امیر خانی.” تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1393.
• حسن بلخاری قهی. “سهروردی پژوهی.” تهران: خانه کتاب، 1393.

دکتر عبدالمهدی مستکین

مدیر گروه فرهنگ
دکترای روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات – تهران
سوابق شغلی
1. مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران
2. مسئول تهیه و تدوین پرونده های ثبت جهانی مشاهیر ایران در برنامه کمیته مشاهیر سازمان جهانی یونسکو ( ثبت 33 تن از مشاهیر بزرگ ایران در یونسکو )
3. مشاور عالی فرهنگی مرکز مطالعات بین المللی دانشگاه تهران
4. عضو رسمی شورای راهبردی کمیته میراث ناملموس فرهنگی کشور در آسیای غربی و مرکزی ( درحال حاضر)
5. عضو رسمی کمیته استرداد اموال فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری
6. عضو رسمی شورای انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران
7. مسئول و هماهنگ کننده تهیه و تدوین کرسی های دانشگاهی در حوزه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران
8. نماینده کمیسیون ملی یونسکو درکمیته گردشگری فرهنگی سازمان میراث فرهنگی
9. نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در بخش فرهنگ کمیسییون ملی یونسکو در کنفرانس عمومی یونسکو – پاریس .
عضویت‌ها
1. عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی بزرگداشت ثبت جهانی هزاره حکیم ابوالقاسم فردوسی در سازمان جهانی یونسکو
2. عضو شورای سیاستگذاری برگزای همایش بین المللی بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی سیبویه (از مشاهیر ثبت شده ایران یونسکو )
3. عضو شورای سیاستگذاری برگزاری همایش بین المللی خواجه نصیرالدین طوسی (از مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو)
4. عضو شورای سیاستگذاری برگزاری همایش هزارمین سال تالیف کتاب قانون ابن سینا (از مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو)
5. عضو شورای سیاست گذاری برگزاری بزرگداشت ثبت جهانی میر سید علی همدانی در برنامه مشاهیر یونسکو
6. عضو شورای سیاستگذاری برگزاری بزرگداشت ثبت جهانی نجم الدین کبری در برنامه مشاهیر جهانی یونسکو
7. عضو شورای سیاست گذاری برگزاری بزرگداشت ثبت جهانی عبدالقادر مراغه ای و عبدالعلی بیرجندی از مشاهیر ثبت شده ایران در برنامه مشاهیر یونسکو
8. عضو شورای سیاستگذاری همایش بین المللی جندی شاپور و مسئول کمیته میراث فرهنگی این همایش باهمکاری کمیه فرهنگ و تمدن
9. عضو شورای راهبردی برگزاری همایش بین المللی جناب حافظ در سال 1394
10. عضو شورای راهبردی و داور نهایی معرفی پایتخت کتاب ایران و جشنواره روستاهای دوستدار کتاب وزارت ارشاد 1393 و 1394
فعالیت‌های فرهنگی
1. برگزار کننده کارگاههای آموزشی درحوزه کنوانسیونهای بین المللی سازمان یونسکو در حوزه میراث فرهنگی ، طبیعی و معنوی
2. برگزار کننده دورهای مختلف ترویج آموزه های مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو باسویه های آموزشی و کاربردی در دانشگاه و مراکز اموزشی ( با رویکرد ترویج زبان و ادب پارسی )
3. همکاری با کمیته فرهنگ وتمدن اسلامی دائرالمعارف جهان اسلام درحوزه معرفی مفاخر و مشاهیر ایرانی
4. نماینده کمیسیون ملی یونسکو در فرهنگستان علوم پزشکی و هدایت راهبردی برنامه مشترک با یونسکو ( با محوریت ثبت جهانی کتاب ذخیره خوارزمشاهی و محمد زکریای رازی در یونسکو)
5. همکاری با اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگاه با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی
6. همکاری با بنیاد سعدی در راستای ترویج زبان و ادب فارسی در عرصه ملی و بین المللی و برگزاری چهار نشست علمی با رویکرد دانش افزایی مدیران و کارشناسان این بنیاد 1393
7. ساخت 30 قسمت مستند فرهنگی و ادبی با محوریت تمدن و فرهنگ ایرانی زمین در سازمان صدا وسیما 1392
8. مجری کارشناس برنامه شبهای فرهنگی رادیو فرهنگ ازسال 1394 ادامه دارد ( تولید 80 قسمت معرفی دستاوردها و آموزهای مشاهیر ثبت شده ایران در یونسکو)
9. مدرس برنامه ریزی فرهنگی و توسعه پایدار برای مدیران ستادی وارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( – نیشابور 1395)
10. مدرس برنامه ریزی فرهنگی و دانش افزایی مدیران وزارت بهداشت و درمان و حوزه سلامت 1395
11. برگزار کننده دوره تخصصی نقش ادبیات و فرهنگ ایران در حوزه دیپلماسی عمومی برای رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ( 1393
سوابق پژوهشی)
1. نگارش بیش از 25 عنوان مقاله علمی در مجلات معتبر علمی و دانشگاهی
2. ترجمه کتاب خاورمیانه اثر ویلیام اسپنسر در حوزه مطالعات فرهنگی خاورمیانه
3. تالیف 6جلد کتاب لقمه های لقمانی با محوریت ترویج ادب و فرهنگ ایران زمین و اشاعه آموزهای 6 شخصیت ممتاز ادبیات ایران ( جناب فردوسی ، سعدی ، حافظ ، مولانا ، عطار ، نظامی ) مراحل نهایی چاپ .
4. نگارش بیش از 40 سخنرانی برای مسئولین عالی رتبه نظام درحوزه روابط و سازمان های بین المللی و دیپلماسی فرهنگی

غلامحسین امیر خانی

فرزند رستم، از هنرمندان و خوشنویسان معاصر ایران است . او دوسال اول دبستان را در طالقان طی می کند،سپس با استقرار خانواده اش در تهران تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان مسعود سعد سلمان، به اتمام می رساند و دوره دبیرستان را همراه با کار ، در کلاس های آزاد طی می کند .
سپس به آموختن هنر خوشنویسی روی آورد و با ممارست فراوان در زمینه این هنر سر آمد شد. او در نگارش خط نستعلیق از ریز و درشت دستی قوی و مهارت مثال زدنی و فوق العاده دارد . بسیاری اورا برترین نستعلیق نویس حال حاضر میدانند.
امیر خانی از سال1340در اداره کل هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر سابق(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز) به سمت خطاط استخدام شد.
از مشاغل دیگر وی می توان به مدیریت و ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران ، مدیریت فرهنگسرای ارسباران (هنر) و ریاست شورای عالی خانه هنرمندان ایران اشاره کرد.
امیر خانی در انجمن خوشنویسان ایران به کار تعلیم خط به خوشنویسان و استادان دیگر مشغول است .
از ایشان برای کارهای ارزشمند فرهنگی و هنری با عنوان پیشکسوت خط نستعلیق ارج گزاری شد. ازجمله در چهره های ماندگار شناخته شده است . غلامحسین امیرخانی در خط نستعلیق شاگرد استادانی چون سید حسین میرخانی و سید حسن میر خانی بود.
افزون بر آن وی از خط استادانان قدیمی مانند میر عماد الحسنی ،میرزای کلهر، عماد الکتاب ، علی اکبر کاوه و چند تن دیگر مشق کرد.امیر خانی در نستعلیق نویسی شیوه ای ویژه ای به خود دارد که مورد استقبال بسیاری از استادان خوشنویسی است.
بسیاری از خوشنویسان صاحب نام معاصر از جمله کرمعلی شیرازی علی اشرفی صندوق آبادی امیر احمد فلسفی شاگرد غلامحسین امیر خانی هستند و بیشتر خوشنویسان معاصر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خط او مشق کرده اند.
غلامحسین امیر خانی ده ها نمایشگاه فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور بر پا کرده است . از جمله نمایشگاه هایی در انگلستان ، پاکستان و سوریه.